ដេរីវេ (គណិតវិទ្យា) / derivative (mathematics)


វចនានុក្រមបកប្រែពាក្យ “គណិតវិទ្យា “​&ពាក្យបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀតនៅទីនេះ? អាចសរសេរជា “ខ្មែរ ឬ អង់គ្លេស ” 


Prev 1 of 83334 Next
Prev 1 of 83334 Next
_ Search More in Below Box | ស្វែងរកអ្វីក៏បានឬបកប្រែពាក្យផ្សេងទៀតនៅប្រអប់នេះ៖
_ខាងក្រោមនេះជាសៀវភៅនិងឯកសារសម្រាប់ការងារនិងរៀនគ្រប់ប្រភេទ៖