ឋានានុក្រមនៃគោលបំណងនីមួយៗរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងចង់បាន (Hierarchy of Company’s Objective)

$7

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

កម្មវត្ថុគឺជាអ្វីមួយដែលអ្នកមានគម្រោងដើម្បីសំរេចបាន។ គោលដៅយោធាគឺជាផែនការទូទៅសម្រាប់បេសកកម្ម។ គោលបំណងសម្រាប់ការលក់នំប៉័ងគឺដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់។ ប្រសិនបើគោលបំណងរបស់អ្នកគឺរៀនពាក្យថ្មីអ្នកនឹងទទួលជោគជ័យ។កម្មវត្ថុគឺជាចំនុចនៃអ្វីមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីគោលបំណងរបស់ថ្នាក់ទេនោះអ្នកមិនដឹងថាអ្នកត្រូវរៀនអ្វីទេ។ ពាក្យខ្លួនវាត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់នៅក្នុងអាជីវកម្មឬការងារ។ អត្ថន័យមួយទៀតនៃគោលបំណងគឺ“ សំលឹងមើលអ្វីៗដោយវិធីមិនពិតនិងមិនផ្អែកលើការពិត។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions