របៀបយកសៀវភៅពី Buy Khmer Book លក់បន្តដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់សូម្បីតែ $1 និង លក្ខខណ្ឌ


I.របៀបយកសៀវភៅពី Buy Khmer Book លក់បន្ត

មានបញ្ហាអាចទាក់ទង 093 646 646

ខាងក្រោមនេះពន្យល់ជា Video សម្រាប់យកសៀវភៅលក់បន្ត៖

ឬលោកអ្នកក៏អាចមើលការពន្យល់ តែ ៤ ជំហាន ដូចខាងក្រោម៖


ជំហានទី១​-Register ជា “Customer”

ជំហានទី ២- Login ដើម្បីអាចយកសៀវភៅលក់បន្ត

ជំហានទី ៣ ៖​ Copy link តំណាងលោកអ្នក ដើម្បី Paste ចូល Facebook , Telegram, Line, linkedin …ជាដើម 

ចំណាំ៖ បើអ្នកគ្រប់គ្រង់ Buy Khmer Book មិនទាន់យល់ព្រម(អាចលឿនជាងឬយូរជាង ១ ថ្ងៃ)វានឹងចេញសារខាងក្រោម៖​

ជំហានទី ៤-សន្មតលោកអ្នក​ Post ចូល Facebook (យក Link ដែល copy នៅជំហានទី៦​ paste ចូល Facebook) 

វិធីលឿនចុច Share ចូល Facebook ដោយផ្ទាល់មិនចាំបាច់ Copy និង Paste Link (មើលរូបខាងក្រោម)


ចំណាំ៖

  • ប្រសិនបើអតិថិជនណាម្នាក់បានចុចចូល​ Buy Khmer Book តាម​ Post លោកអ្នកបាន Share ហើយបានទិញសៀវភៅ/ឯកសារណាមួយលោកអ្នកនឹងទទួលប្រាក់ចំណូល ។
  • លោកអ្នកជួយដល់សង្គមហើយបានចំណូលទៀត ។
  • ភាគរយ(%)ចំណូលលោកអ្នកនឹងទទួលបានផ្អែកលើការចរចាជាមួយ Buy Khmer Book។

II. លក្ខខណ្ឌនៃការយកសៀវភៅពី Buy Khmer Book លក់បន្ត

ឥឡូវ​នេះគណៈគ្រប់គ្រង Buy Khmer Book អនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកអាចរកលុយតាមរយៈ Buy Khmer Book ដោយលោកអ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់សូម្បីតែ $1 ដុល្លារ​ គ្រាន់តែ Share ឬ Post ឯកសារ/សៀវភៅណាមួយពី Buy Khmer Book បើមានអតិថិជនទិញលោកអ្នកនឹងទទួលបានចំណូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

លក្ខខណ្ឌ៖

  1. យើងខ្ញុំនឹងទូទាត់ឱ្យលោកអ្នករាល់ពេលលោកអ្នកបានចំណូល $10 ឡើងទៅ ។
  2. បើលោកអ្នកទិញខ្លូនឯងមិនបានចំណូលទេ តែលោកអ្នកអាចសុំ Coupon ពី Buy Khmer Book ដើម្បីទទូលបាន
    ការបញ្ចុះតំលៃ (Discount) ករណីចង់ទិញសៀវភៅ/ឯកសារដើម្បីរៀនខ្លូនឯង។
  3. ក្នុងរយៈពេល ៦ ខែម្តង បើមិនការ share / post ដាក់លក់សៀវភៅបន្តទេ នោះ Buy Khmer Book អាចនឹងដកបងប្អូនចេញពីឈ្មោះអ្នកលក់បន្តព្រោះចំនួនអ្នកលក់បន្តមានកំណត់ ។

ចំណាំ៖យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរករណីចាំបាច់ ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងមកលេខ 093 646 646 ។