រក្សាសិទ្ធិនិងអ្នកនិពន្ធ


ការរក្សាសិទ្ធិ (Copyright ) និង អ្នកនិពន្ធ​(​ Author )


រក្សាសិទ្ធិពីគ្រប់យ៉ាងពីគេហទំព័រ ” ទិញសៀវភៅខ្មែរ / Buy Khmer Book ”  @ BuyKhmerBook.Com

ជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរនិងអ្នកអានជាទីគោរព !!

 ឯកសាររពីគេហទំព័រទិញសៀវភៅខ្មែរ (Buy Khmer Book) គឺសរសេរចងក្រង​ដោយអ្នកជំនាញមានបទ ពិសោធការងារជាច្រើនឆ្នាំ ឬ អ្នកដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ACCA (CPA) បណ្ឌិត អនុបណ្ឌិត បរិញ្ញាបត្រ ភ្នាក់ងារពន្ធដារ ឬ សញ្ញាបត្រពន្ធដារកម្ពុជា ទៅតាមប្រធានបទនីមួយៗដែលបានសរសេរ។

ក្រុមការងារ Buy Khmer Book ជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចប្រលងជាប់មុខវិជ្ជា ACCA រហូតដល់ ៤​មុខ (កំរិតខ្ពស់បំផុត)ក្នុងពេលតែម្តង សម្រាប់កម្ពុជានិងពិភពលោក។

គោលដៅនៃគេហទំព័រទិញសៀវភៅខ្មែរ (Buy Khmer Book) មិនដើម្បីតែប្រាក់​ចំណេញនោះទេតែជាការ ចែករំលែកចំណេះដឹងដល់អ្នកអាន។ ជាពិសេសក្រុមអ្នកនិពន្ធនឹងសរសេរជាមួយពាក្យពន្យល់សាមញ្ញ សម្រាប់អ្នកអាននិងអ្នកសិក្សានៅកម្ពុជាងាយយល់បំផុតពីព្រោះឯកសារភាគច្រើនត្រូវបានសរសេរ​នៅបរិបទ ក្រៅប្រទេស (ឯកសារបរទេស) ខុសពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជា ដែលធ្វើអោយអ្នកអានពិបាកយល់។

តម្លៃនៃឯកសារពីគេហទំព័រទិញសៀវភៅខ្មែរ (​ Buy Khmer Book) គឺចាប់ពី $1 ហើយទឹកប្រាក់ មួយចំនួនបានពីការលក់ឯកសារនឹងរួមចំណែកបរិច្ចាគជាសប្បុរសធម៌។

រាល់ឯកសារពីគេហទំព័រទិញសៀវភៅខ្មែរត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិទាំងស្រុងគ្មានចំណែកណាមួយត្រូវបានអនុញ្ញាត ឱ្យបង្ហោះនៅតាមគេហទំព័រ (website) ផ្សេង តាម YouTube ការចែករំលែកផ្ញើរទៅកាន់អ្នកផ្សេង ឬ តាមរូបភាពណាមួយក៏ដោយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាការល្មើសច្បាប់និងគ្មានក្រមសីលធម៌ ។

ការរួមចំណែកបរិច្ចាគជួយទិញឯកសារ​ $1 ពីគេហទំព័រ ទិញសៀវភៅខ្មែរ (​ Buy Khmer Book)ជាការលើកស្ទួយវិស័យអប់រំនិងការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមអ្នកនិពន្ធចងក្រងឯកសារដើម្បីអាចដំណើរការបាន។

ដោយសេចក្តីគោរពពីក្រុមអ្នកនិពន្ធចងក្រងឯកសារគេហទំព័រ  ទិញសៀវភៅខ្មែរ (​ Buy Khmer Book) !!