លីមីត (គណិតវិទ្យា) / Limit (mathematics)


វចនានុក្រមបកប្រែពាក្យ “គណិតវិទ្យា “​&ពាក្យបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀតនៅទីនេះ? អាចសរសេរជា “ខ្មែរ ឬ អង់គ្លេស ” 


Prev 1 of 83334 Next
Prev 1 of 83334 Next
***ចង់រៀនស្តង់ដារគណនេយ្យ IAS / IFRS ? ចុះឈ្មោះតាម Link => https://phnompenhhr.com/courses _ លោកអ្នកអាចស្វែងរកអ្វីដែលលោកអ្នកចង់ដឹងនិងអាចបកប្រែពាក្យផ្សេងៗទៀតនៅទីនេះ៖ _ ខាងក្រោមនេះជាសៀវភៅនិងឯកសារសម្រាប់ការងារនិងរៀនគ្រប់ប្រភេទ៖