តើព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលយើងគួរដឹងមុនពេលទិញដីឡូត៏ដើម្បីជៀសវាងដីឡូត៏ក្លែងក្លាយនិងបញ្ហា (information we should know before buy plot of land to avoid fake land and issues)

$3

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

ដីគឺជាផ្ទៃរឹងនៃផែនដីដែលមិនត្រូវបានគ្របដោយទឹកជារៀងរហូត។ សកម្មភាពមនុស្សភាគច្រើននៅទូទាំងប្រវត្ដិសាស្ដ្របានកើតឡើងនៅតំបន់ដីធ្លីដែលគាំទ្រកសិកម្មជម្រកនិងធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗ។ ទំរង់ជីវិតមួយចំនួនរួមទាំងរុក្ខជាតិដីនិងសត្វនៅលើដីបានវិវត្តចេញពីប្រភេទសត្វមុន ៗ ដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងទឹក។តំបន់ដែលដីជួបនឹងដងខ្លួនទឹកធំ ៗ ហៅថាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ។ ការបែងចែករវាងដីនិងទឹកគឺជាគំនិតគ្រឹះសម្រាប់មនុស្ស។ ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងដីនិងទឹកអាចមានភាពខុសប្លែកគ្នាដោយយុត្តាធិការក្នុងតំបន់និងកត្តាដទៃទៀត។ ព្រំដែនសមុទ្រគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃការបោះបង្គោលនយោបាយ។ ព្រំដែនធម្មជាតិមានច្រើនប្រភេទដើម្បីជួយកំណត់យ៉ាងច្បាស់ពីកន្លែងដែលមានទឹកនៅលើដី។ ទម្រង់ដីរឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ព្រំដែនជាងព្រំប្រទល់ភក់ឬវាលភក់ជាកន្លែងដែលមិនមានចំណុចច្បាស់លាស់ដែលដីនោះចប់ហើយតួទឹកបានចាប់ផ្តើម។ ខ្សែបន្ទាត់កំណត់ព្រំដែនអាចប្រែប្រួលថែមទៀតដោយសារជំនោរនិងអាកាសធាតុ។

Vendor Information

  • 2.25 2.25 rating from 8 Ask Questions

You may also like…