គំរូប័ណ្ណស្នើសុំទូទាត់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ( Payment Request Form / Template​ for Supplier​ )

$2

ចង់អានពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញឯកសារខាងលើ ? ?ចុចអាន

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

API សំណើទូទាត់ប្រាក់ផ្តល់នូវបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ថេរសម្រាប់ទាំងពាណិជ្ជករនិងអ្នកប្រើប្រាស់។ វាមិនមែនជាវិធីថ្មីសម្រាប់ការចំណាយលើអ្វីៗទេ។ ផ្ទុយទៅវិញវាជាមធ្យោបាយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសវិធីដែលពួកគេពេញចិត្តក្នុងការចំណាយលើរបស់របរនិងធ្វើឱ្យព័ត៌មាននោះមានដល់អ្នកជំនួញ។ បញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងនឹងការបោះបង់ចោលការទិញទំនិញតាមរទេះតាមអ៊ិនធឺរណែតអាចត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទម្រង់បែបបទឆែកដែលអាចពិបាកនិងចំណាយពេលច្រើន។ បំពេញហើយជារឿយៗទាមទារជំហានច្រើនដើម្បីបញ្ចប់។ API ការស្នើសុំការទូទាត់ប្រាក់មានន័យថាកាត់បន្ថយចំនួនជំហានដែលត្រូវការដើម្បីបំពេញការទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិតដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយទម្រង់ Checkout ។ វាមានគោលបំណងធ្វើឱ្យដំណើរការឆែកឆេរកាន់តែងាយស្រួលដោយចងចាំព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ្នកលក់សង្ឃឹមថាដោយមិនតម្រូវឱ្យមានសំណុំបែបបទ HTML ។ ដើម្បីស្នើសុំការទូទាត់គេហទំព័របង្កើតវត្ថុ PaymentRequest ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពអ្នកប្រើដែលផ្តួចផ្តើម ការទូទាត់ដូចជាចុចប៊ូតុង “ទិញ” ។ PaymentRequest អនុញ្ញាតឱ្យទំព័រគេហទំព័រផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយភ្នាក់ងារអ្នកប្រើប្រាស់ខណៈពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់ព័ត៌មានបញ្ចូលដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ។

Vendor Information

  • Store Name: Buy Khmer Book
  • Vendor: Buy Khmer Book
  • Address:
  • 5.00 5.00 rating from 2 Ask Questions

You may also like…